הסעות נכים - מיצויוסי

לחברת מיצויוסי יש כיום רכבים המותאמים להסעת נכים באמצעות מעלון .
ברכבי ההסעה לנכים יש מקום לשלוש כסאות גלגלים אשר מעוגנים לרכב בזמן הנסיעה .
וכן מעקה בטיחות לנוסע .
ברכב ישנם גם מושבים למלווה וכן לנוסעים נוספים .
נהג הרכב מיומן ומנוסה בכל הקשור לטיפול בהסעת נכים מוגבלי תנועה באופן הבטוח ביותר.

הסעות