קצין בטיחות - מיצויוסי

חברת מיצויוסי בדרך שלך בע"מ מעסיקה קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה .
קצין הבטיחות בחברה הינו האחראי על בטיחות ועל תקינות כלי הרכב של המופעלים ע"י החברה,
וכן על הדרכת הנהגים בכל הקשור בבטיחות בנהיגה , נהיגת חורף אכיפת שעות עבודה ומנוחה לנהג .
הוא מיעץ בתחום הבטיחות בתעבורה .
כל רכב אשר רשום תחת פיקוחו של קצין הבטיחות מגיע אחת לחודש לבדיקת תקינות הרכב .
כל נהגי החברה עוברים אחת לשנה הדרכה על כל כללי הבטיחות בנהיגה .
                                                                                                                                 

הסעות