הסעות ילדים

10 הדברות להתנהגות נכונה בהסעת תלמידים

על-מנת להימנע מתאונה 10 כללים להתנהגות נכונה בזמן הסעת תלמידים

על התלמיד :
1. להמתין על המדרכה ולא על הכביש.
2. להמתין עד לעצירתו המוחלטת של האוטובוס. 
3. עם פתיחת הדלתות נעלה בזהירות  כניסה לאוטובוס מהדלת הקדמית בלבד,עלייה בנחת וללא דחיפות.
4. בזמן הנסיעה חובה להקפיד לשבת במקום שנקבע לנו ולחגור חגורת בטיחות.
5. חשוב להקפיד לא להוציא יד או ראש מחלון האוטובוס ולא לעמוד בזמן הנסיעה.
6. ירידה מהאוטובוס לאחר עצירתו המוחלטת.חשוב לשים לב למדרגות הגבוהות.
7. יש להקפיד לא להשליך חפצים בתוך האוטובוס ומחוצה לו.
8. חשוב לשמור על השקט בזמן הנסיעה ולא להפריע לנהג להתרכז בנהיגתו.
9. ירידה מהדלת הקדמית לכיוון המדרכה.
10. חציית הכביש רק לאחר שהאוטובוס ייסע מתחנת ההורדה.

לנהגי כלי הרכב המסיעים תלמידים  :
1. לאחר הורדת הילדים באם עליהם לחצות הכביש יש לעשות כן ע"י המלווה  ובמעבר חציה מוסדר בלבד.
2. חובה לוודא בהסתכלות בחלונות הרכב ובמראות השונות כי הילדים שירדו מהאוטובוס התרחקו ממנו ואינם מצויים יותר בקרבתו.
3. בהעלאת התלמידים ובהורדתם יש ללחוץ על דוושת הבלם באוטובוס ו/או להפעיל בלם חניה או בלם תחנה בנוסף לוודא כי הרכב בהילוך סרק (ניוטרל) . חובה  להקפיד כי הרכב יהיה בעצירה מוחלטת וכן להפעיל הפנסים  המהבהבים.
4. יש להקפיד כי בעת הסעת תלמידים השילוט "ילדים" מוצב במקומו וכי הינו תקין ונקי.
5. יש להקפיד על הושבת כל ילד במושב מתאים , שימוש בהתקן ריסון בעת הצורך וחגירת כל ילד בחגורת בטיחות (ניתן ורצוי להסתייע במלווה לצורך זה).  
6. מספר הילדים ברכב יהיו כמספר הנוסעים המבוגרים המותר בלבד. חל איסור חמור להסיע ילדים בעמידה. 
7. חל איסור חמור על הושבת שלושה ילדים במושב המיועד  לשני נוסעים .   
8.  חובה לסרוק הרכב בתום נסיעה ולוודא כי לא נותרו ילדים ברכב.
9.  סבלנות וסובלנות חיוניים ביותר בהסעת ילדים.

אשמח לכל שאלה בנושא חשוב זה .

   ב ב ר כ ת    ש נ ת    ל י מ ו ד י ם     ב ט ו ח ה      ו מ ו צ ל ח ת    ל ל א   ת א ו נ ו ת     !!

 

להזמנות ובירורים 050-6979848