אוטובוסים ממוגני ירי

אוטובוס ממוגן ירי הינו אוטובוס אשר בחיצוניותו דומה לכל אוטובוס רגיל .

אולם מבפנים האוטובוס מדופן בלוחות פלדה אשר אינם חדירים לקליעים מנשק אוטומטי .

כמו כן גם חלונות האוטובוס מחוסמים ואינם חדירים לקליעים .

לוחות הפלדה והזכוכיות הממוגנות יוצרים בעית משקל וכן גם בעית מרחב .

בעקבות המשקל הרב אשר נוסף לאוטובוס ממוגן ירי משרד התחבורה הוריד מספר מושבים .

לפיכך באוטובוס ממוגן ירי ישנם 50 מושבים בלבד .

בנוסף דפנות האוטובוס מעובות יותר מאוטובוס רגיל ולכן המרחב בין המושבים קטן במעט .

כאשר נוסע עולה לאוטובוס ממוגן ירי הוא לא יבחין בנקל בשוני שזהוא אכן אוטובוס ממוגן ירי ,

האוטובוסים ממוגני הירי נותנים מענה להסעות באזורים המועדים לפורענות .

במהלך היום יום נוסעים באוטובוסים אלו תלמידי בתי ספר ברחבי שומרון בנימין והר חברון .

באזורים אלו המועדים לירי לעבר הסעות תלמידים החליט משרד הביטחון להסיע את תמידי בתי הספר

באוטובוסים ממוגני ירי בלבד וזאת עד להחלטה חדשה .

 

להזמנות ובירורים 050-6979848