אמנת שירות

אמנת שירות – חברת מיצויוסי הסעות

1. חברת מיצויוסי מייחסת חשיבות רבה למתן שירות נאות, הבא לידי ביטוי בעמידה בזמנים, בסובלנות, באמינות, באדיבות ובהופעה מכובדת. נהגי החברה מחויבים לשמירה על נקיון הרכב באופן תמידי, מבחוץ ומבפנים.
2. נהגי החברה מחויבים להתייצב לבדיקות בטיחות רכב המתבצעות אחת לחודש על ידי קצין בטיחות ובתיאום עמו. נהגי החברה מחויבים להודיע לקצין הבטיחות על כל שינוי בבריאותם ועל תאונות שעברו בעת שנהגו ברכב במהלך עבודתם בחברה כקבלני משנה. הנהגים מחויבים לנהוג בהתאם לכל כללי הבטיחות אותם למדו בקורסי ההכשרה לנהגי אוטובוס ציבורי זעיר מטעם משרד התחבורה.
3. נהגי החברה מחויבים להצמיד שילוט מלא של החברה – משני צידי הרכב – ללא פגיעה בשילוט המקורי. בנוסף עליהם להדביק מדבקת "איך אני נוהג?" בחלקו האחורי של הרכב. חברת מיצויוסי מקפידה על שמירת השבת – אי לכך ובהתאם לזאת, ידאג כל נהג לכסות את שילוט החברה בנסיעות פרטיות בימי שבת וחג.
4. כל נהגי החברה מחויבים לתת קבלה לכל נוסע עבור כל נסיעה ששולמה במזומן בסיומה. בכל קבלה יצוינו הפרטים הבאים: תאריך, תיאור הנסיעה, שם הלקוח, כתובת, טלפון, הסכום שנגבה עבור הנסיעה וחתימת הנהג. אחת לעשרה ימים יעביר הנהג את פנקס הקבלות למשרדי החברה, על מנת שיופקו חשבוניות מס ללקוח, כחוק.
5. חל איסור מוחלט על הסעת נוסעים מזדמנים אשר אינם מופנים על ידי משרדי החברה.

החברה מפעילה ניידת סיור ופיקוח לאכיפת נהלי השירות שלעיל.
החברה רשאית לפעול בכל דרך הנראית לה בכדי לאכוף את הנהלים דלעיל, ואף לקנוס את הנהג בכסף במקרה הצורך.

להזמנות ובירורים 050-6979848